Beauty Studio Machteld Schoten Zamenhoflaan
disclaimer

DISCLAIMER “BEAUTY STUDIO MACHTELD”

Door u toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt u de voorwaarden ervan. “BEAUTY STUDIO MACHTELD” streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Alle inlichtingen vervat in deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval beschouwd worden als prijsoffertes en aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met ons.

 

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

 

De gegevens die u deelt met ons gebruikt “BEAUTY STUDIO MACHTELD” voor de vlotte dienstverlening en voor het verstrekken van informatie, e.d. 


De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kunt uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor.


Overeenkomstig dezelfde wet heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe mailt u naar  contact@beautystudiomachteld.be


Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115, B-1000 Brussel, tel. 02 542 72 00, fax 02 542 72 01 en 02 542 72 12, commission@privacy.fgov.be of op de website www.privacy.fgov.be.